Mario Kart: Double Dash Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Kart: Double Dash credits - The people who made the game


 

Executive Producer

Satoru Iwata


Producers

Shigeru Miyamoto, Tadashi Sugiyama, Shinya Takahashi, Takashi Tezuka


Chief Director

Kiyoshi Mizuki


Directors

Yasuyuki Oyagi, Futoshi Shirai, Daiji Imai


Assistant Director

Kentaro Tominaga


Program Director

Kenji Yamamoto


Programming

Tsutomu Kaneshige, Satoru Osako, Katsuhisa Sato, Jyunya Kameda, Yusuke Shiraiwa, Masahiro Kawano


Design Manager

Tsuyoshi Watanabe

 

European Localization
Localization Management NOEPLTS Management Team


NOEPLTS Product Coordination

Andreas Fey


English Text

Nathan Bihldorff, Tim O'Leary


NOEPLTS Translation

Helge Friedrich (German), Sébastien Lizon (French), Jesús Ángel Rodríguez Gago (Spanish), Roby Bonomo (Italian)


NOEPLTS Product Testing

NOEPLTS Validation & Testing Team

 

Special Thanks

Hitomi Naitoh, Hiroyuki Uesugi, Rika Kazama-Fanselow

 

Localization Design

Takahiro Hamaguchi, Yasutomo Nishibe, Kenji Shinmoto, Mizue Soda, Hiroko Tsuji

Art Manager

Junji Morii


Course Design

Hiromu Takemura, Hirotake Ohtsubo, Yoshihisa Morimoto, Yu Kudo

 

Graphic Design

Yo Ohnishi, Akiko Hirono, Keisuke Nishimori, Tomomi Iwasaki, Aya Oyama, Ryuji Kobayashi, Marumi Nakajyo


Screen Design

Yoshihiro Matsushima


Effect Design

Haruyasu Ito


Demo Design

Naoki Mori, Takumi Kawagoe, Hiroyasu Kuwabara

 

Music

Shinobu Tanaka, Kenta Nagata


Sound Effects

Taro Bando

 

Sound Programming

Yoji Inagaki


Voices

Charles Martinet, Deanna Mustard, Scott Burns, Jen Taylor, Dolores Rogers


Progress Management

Keizo Kato


Debug Support

Ichiro Suzuki


Debug

Super Mario Club


Special Thanks

Keijiro Inoue, Tomoaki Kuroume, Satoshi Furukawa, Minoru Narita, Yoshihito Ikebata, Kenta Sato, Shigeo Touma

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.