Mario Party 7 Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Party 7 credits - The people who made the game


 

Game Director

Shuichiro Nishiya

 

Planning Director

Tatsumitsu Watanabe

 

Planning

Yukiko Mikami, Satoru Yokota, Tetsuya Kodama, Takeru Sugimoto, Atsushi Nakao, Shigeru Okita, Noriyuki Saeki, Kazuhiro Takada, Yoshikazu Takahashi, Hiroshi Kurimoto, Daisuke Sunaga, Fumihisa Sato

 

Program Director

Hideki Sahashi


Programming

Hiroshi Ishimaru, Masayuki Shinohara, Yoko Miyabayashi, Yukio Oode, Koji Yagi, Kazutoshi Uehara, Kazufumi Shimizu, Junichi Sato, Tsuyoshi Kawajiri, Yusuke Takumi, Akira Matsumoto, Kenji Ohira, Norifumi Hira, Yasuhiro Iida, Izumi Fukuda, Takashi Iwanaga, Akihiro Terada, Tadao Shoyama, Takayuki Hanamasu, Takahiro Matsumoto, Satoshi Sakaguchi, Haruhiko Tanuma, Shoji Hiasa, Takeshi Ota, Takashi Noshiro, Takanori Ohde


Design Director

Saori Tsutsui


Graphic Design

Moto Yamaguchi, Kayo Fujimoto, Takuya Aoyama, Hitoshi Takiyama, Shuji Kitani, Nodoka Moriya, Norie Iwakuma, Hiroshi Baba, Haeyoung Park, Kazuhisa Okamoto, Saeko Matsuura, Youko Kawana, Shunsaku Yamamoto, Masami Kodaira, Atsushi Nakagawa, Osamu Tsuchihashi, Masahiko Yamada, Takahiro Karino, Tsukasa Tanaka, Keisuke Izaki, Kanako Uto, Akira Mizoguchi, Yuya Rokuyama, Hiroyuki Seki, Makoto Eguchi, Hideki Morinaga, Yoshinori Ikeshita, Ryo Yokomizo, Yasuhiro Ando, Mikio Kita, Chiharu Yoshizaki, Hiroshi Oakajima, Takahiro Asano, Takahito Tatezawa, Masayuki Tsuboi, Akira Narita, Noboru Matsumura

 

Artwork

Kazuya Yoshioka

Manual Edition

Haruki Mitani


Senior Director

Kenji Kikuchi


Supervisors

Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka


Associate Producer

Miyuki Hirose


Producers

Hiroshi Sato, Atsushi Ikeda

 

Executive Producers

Satoru Iwata, Hidetoshi Endo

Original Character Design

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake


Original 3D Models

Nintendo Staff


Sound Director

Shohei Bando


Music Director

Ichiro Shimakura


Music

Hironobu Yahata, Shinya Outouge


Music Mastering

Tatsuo Yokoyama


Sound Effects

Shinya Watabe, Kouji Mizuguchi, Osamu Narita, Takashi Watanabe, Kosuke Hirayama


Sound Programming

Takayuki Iwabuchi, Keita Hoshi


Graphic Support

Yoichi Kotabe, Masanori Sato, Shigehisa Nakaue, Kanae Kobata, Aya Oyama, Yo Ohnishi, Tsuyoshi Watanabe


Sound Support

Koji Kondo


Technical Support

Chikara Shibata


North American Localization

Alan Averill, Thomas Connery

 

Localization Management

Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen, Nathan Bihldorff


NOA Product Testing Staff

Yoshinobu Mantani, Shuji Hashimoto, Robert Crombie, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Sean Egan, Robert Johnson, Michael Leslie, Mika Kurosawa, Teresa Lillygren, Tomoko Mikami, Roger Harrison


Special Thanks

Tomomi Sano, Tetsuya Komatsu, Shota Takahashi, Osamu Tsujikawa, Mitsuo Hasunuma, Tatsumi Kimishima, Mike Fukuda, All of Nintendo, All of Hudson, Super Mario Club Staff

 

CG Illustration

Wataru Yamaguchi, Yu Kitai


CG Illustration Supervisor

Yusuke Nakano

 

Senior Producer

Shinji Hatano

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.