Super Mario Advance 2 Credits
Comics
Background3.jpg

Super Mario Advance 2 credits - The people who made the game


 

Director

Hiroyuki Kimura


Map Director

Yasuhisa Yamamura


Supervisors

Takashi Tezuka, Toshihiko Nakago


Program

Yasunari Soejima, Eiji Noto, Kiyoshi Kouda, Keigo Nakanishi, Toshinori Kawai, Yoshifumi Mori


Graphic Design

Emi Tomita

Sound

Yasushi Ida, Taiju Suzuki


Technical Support

Yoshihito Ikebata


Special Thanks

Tadashi Sugiyama, Original SMW Staff, NOA Localization Team, Engineering Debug Team, SRD

 

Producer

Shigeru Miyamoto

 

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.