Mario Party 5 Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Party 5 credits - The people who made the game


 

Game Director

Kenji Kikuchi


Planning Director

Shuichiro Nishiya


Game Design

Shinichi Nakata


Planners

Fumihisa Sato, Daisuke Takeuchi, Satoru Yokota, Hiroshi Baba, Takeru Sugimoto, Yuka Sasaki, Atsushi Nakao, Shigeru Okita


Programming Director

Hideki Sahashi


Programmers

Mitsuhiro Takahashi, Hiroshi Ishimaru, Kei Kondou, Yukio Oode, Tomohisa Saito, Shinichi Kasahara, Shinichi Hiramori, Yusuke Takumi, Tsuyoshi Kawajiri, Kazufumi Shimizu, Yoshimichi Oban, Yoshiyuki Uchiyama, Akira Matsumoto, Kenji Ohira, Norifumi Hira, Yasuhiro Iida, Izumi Fukuda, Takashi Iwanaga, Akihiro Terada, Tadao Shoyama, Takayuki Hanamasu


Senior Art Director

Kouji Matsuura


Design Director

Yukinori Goto


Graphic Design

Tomoaki Watanabe, Nodoka Moriya, Kazuhisa Okamoto, Takeshi Murata, Masako Funaki, Saeko Matsuura, Masami Kodaira, Saori Tsutsui, Hiromi Ito, Atsushi Yamamoto, Hidehito Okamoto, Chihiro Narita, Kazuyoshi Takehara, Shinichi Kudo, Osamu Tsuchihashi, Yuki Kusajima, Maiko Kikuchi, Takahiro Karino, Kazuya Ikuta, Tsukasa Tanaka, Keisuke Izaki, Kanako Uto, Nana Yagi, Hiroyuki Seki, Makoto Eguchi, Hideki Morinaga, Yoshinori Ikeshita, Ryo Yokomizo, Yasuhiro Ando, Takayuki Ichinose, Chiharu Yoshizaki

 

Character Design

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake


Original 3D Models

Nintendo Staff


 

Sound Effects

Osamu Narita, Shohei Bando, Masato Aihara, Takashi Watanabe, Shinya Watabe


Sound Program

Takayuki Iwabuchi, Keita Hoshi


Graphics Support

Yoichi Kotabe, Masanori Sato

 

Sound Support

Koji Kondo

 

North American Localization

Richard Amtower IV, William Barnes, Reiko Ninomiya, Shawn Seavers, William Trinen

 

Localization Management

Jeff Miller, Leslie Swan

 

NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani, Kyle Hudson, Thomas Hertzog, Michael Chipman, Sean Egan, Kathy Huguenard, Mika Kurosawa

 

Special Thanks To

Mike Fukuda, Tatsumi Kimishima, Zin Kamohara, Kikuko Nagasawa, Hitoshi Takiyama, Ichiro Shimakura, Keisuke Sato, Eriko Mikami, Osamu Tsujikawa, All Nintendo, All Hudson, Super Mario Club Staff

 

Coordination

Miyuki Hirose, Ryunosuke Suzuki

 

Supervisors

Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Hidetoshi Endo

 

Producers

Hiroshi Sato, Atsushi Ikeda

 

Senior Producer

Shinji Hatano

 

Executive Producers

Satoru Iwata, Hiroshi Kudo

 

Sound Director

Shohei Bando

 

Music

Aya Tanaka

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.