Mario Party 6 Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Party 6 credits - The people who made the game


 

Executive Producers

Satoru Iwata, Hiroshi Kudo


Senior Producer

Shinji Hatano


Producers

Atsushi Ikeda, Hiroshi Sato


Supervisors

Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Hidetoshi Endo

 

Senior Director

Kenji Kikuchi

 

Coordination

Miyuki Hirose, Tomomi Sano, Ryunosuke Suzuki

 

Game Director

Shuichiro Nishiya

 

Planning Director

Shinichi Nakata


Planning

Tatsumitsu Watanabe, Yukiko Mikami, Satoru Yokota, Yuka Sasaki, Takeru Sugimoto, Atsushi Nakao, Shigeru Okita, Hironobu Aizawa, Koji Yamamoto, Yoshiyuki Mori, Fumihisa Sato


Programming Director

Hideki Sahashi


Programming

Mitsuhiro Takahashi, Hiroshi Ishimaru, Yoko Miyabayashi, Yukio Oode, Masayuki Shinohara, Yasuaki Naruse, Kazufumi Shimizu, Yusuke Takumi, Shinichi Hiramori, Tomohisa Saito, Akira Matsumoto, Kenji Ohira, Norifumi Hira, Yasuhiro Iida, Izumi Fukuda, Takashi Iwanaga, Akihiro Terada, Tadao Shoyama, Takayuki Hanamasu, Takahiro Matsumoto, Satoshi Sakaguchi, Yuji Tanaka, Katsuhiko Kii, Nobuhide Takano, Koji Taguchi, Daisuke Hashimoto, Shinichi Fukui, Yoshikazu Hosoda

Design Director

Yukinori Goto

Special Thanks To

Tatsumi Kimishima, Mike Fukuda, Riko Asuwa, Shota Takahashi, Kazutoshi Uehara, Osamu Tsujikawa, Everyone @ Nintendo, Everyone @ Hudson, Super Mario Club Staff

Graphic Design

Moto Yamaguchi, Kayo Fujimoto, Takuya Aoyama, Shuji Kitani, Nodoka Moriya, Saori Tsutsui, Hiroshi Baba, Kazuhisa Okamoto, Saeko Matsuura, Youko Kawana, Masami Kodaira, Atsushi Nakagawa, Osamu Tsuchihashi, Yuki Togashi, Atsushi Yamamoto, Takahiro Karino, Kazuya Ikuta, Tsukasa Tanaka, Keisuke Izaki, Kanako Uto, Takayuki Ichinose, Akira Mizoguchi, Yuya Rokuyama, Hiroyuki Seki, Makoto Eguchi, Hideki Morinaga, Yoshinori Ikeshita, Ryo Yokomizo, Yasuhiro Ando, Chiharu Yoshizaki, Takuya Hirano, Nobuhiko Inoue, Naoki Kubo, Takashi Sakamoto, Miki Shimada, Ryota Takahashi, Koji Tokuyama, Munenori Hitomi, Yuji Yano


Character Design

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake


Original 3-D Models

Nintendo Staff


Sound Director

Keita Hoshi


Music Composition

Hironobu Yahata, Shinya Outouge


Sound Effects

Shinya Watabe, Osamu Narita, Shohei Bando, Masato Aihara, Hiroyuki Tsuboguchi


Sound System

Takayuki Iwabuchi, Hideki Oka


Graphics Support

Yoichi Kotabe, Masanori Sato, Shigehisa Nakaue, Tsuyoshi Watanabe, Yo Ohnishi, Kanae Kobata

 

Sound Support

Koji Kondo


Technical Support

Takayuki Hashida, Shinobu Suzuki, Nintendo IRD Staff


North American Localization

Erik Peterson, Reiko Ninomiya, Richard Amtower IV


Localization Management

Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen


NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani, Eric M. Bush, Sean Egan, Thomas Hertzog, Kyle Hudson, Robert Johnson, Mika Kurosawa, Michael Leslie, Teresa Lillygren, Chris Needham, Rich Richardson, Randy Shoemake

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.