Mario Party Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Party credits - The people who made the game


 

Game Director

Kenji Kikuchi


Mini-Game Designer

Masanori Shiku


Planners

Tsutomu Komiyama, Fumihisa Sato, Takeo Monma

Planning Advisor

Shinichi Nakata


Chief Programmers

Hideki Sahashi, Takahiro Haga, Kazuhiro Matsushita


Programmers

Kazuyuki Kimura, Syunsuke Tanaka, Takuya Hiraizumi, Masahide Tomita, Noriyuki Tanabe, Satoshi Ezaki, Isao Kobayashi, Atsuko Koike, Shinji Shibasaki


Design Director

Kouji Matsuura


Planning Designers

Yukinori Goto, Mayu Inaida, Hiroshi Kaieda
Designers Kayo Fujimoto, Masahide Inaba, Miho Nitta, Kikuko Nagasawa, Rie Ueshima, Akinobu Sekiguchi, Hirofumi Ohtake, Hiroshi Hayashi, Misa Nagai, Akemi Ihara, Yasuaki Takahashi, Satoshi Fukuda, Yoshinobu Kakizaki, Shiho Syuda, Toshinori Fujii, Takeshi Murata


Original Character Design

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake


Original 3D Models

Nintendo EAD


Sound Director

Akihiro Sato


Music Composer

Yasunori Mitsuda


Music Programmer

Hironao Yamamoto

 

Executive Producers

Hiroshi Yamauchi, Hiroshi Kudo

Sound Effects Designers

Osamu Narita, Hiroyuki Tsuboguchi


Sound System Programmers

Takayuki Iwabuchi, Hideki Oka


Voice Samples

Charles Martinet, Asako Kozuki, Eriko Ibe


Technical Support

Hiroyasu Sasano, Shinobu Kumaoka, Fumihiko Itagaki, Miyuki Kawashima


Graphic Support

Yoichi Kotabe, Shigefumi Hino


Sound Support

Koji Kondo, Taro Bando, Yoji Inagaki


Progress Management

Toshinori Oyama


Package Illustrator

Wataru Yamaguchi


Manual Editor

Haruki Mitani


Special Thanks To

Yasuhiro Sakai, Hiroshi Sato, Makoto Kanoh, Masanori Sato, Mitsuhiro Kadowaki, Takeshi Sawaguchi, Masako Ishikawa, Osamu Tsujikawa, Katsumi Kawamura, All Nintendo, All Hudson, Super Mario Club Staff, HVQ Picture Coding System


Product Manager

Atsushi Ikeda


Coodinator

Masaki Tawara

Supervisors

Shigeru Miyamoto, Kenji Miki, Hidetoshi Endo


Producers

Shinji Hatano, Shinichi Nakamoto

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.