Super Mario World Credits
Comics
Background3.jpg

Super Mario World credits - The people who made the game


 

Lead Director

Takashi Tezuka


Map Director

Hideki Konno


Area Director

Katsuya Eguchi


Programming Director

Toshihiko Nakago


Mario / System Programmer

Toshio Iwawaki


Object Programmer

Kazuaki Morita


Background Programmer

Shigehiro Kasamatsu, Tatsunori Takakura

Map Programmer

Tatsuo Nishiyama


Area Data Input

Yoshihiro Nomoto, Eiji Noto, Satoru Takahata


Character Graphic Design

Shigefumi Hino


Sound Composer

Koji Kondo


Special Thanks

Yoichi Kotabe, Yasuhiro Sakai, Mie Yoshimura, Hironobu Kakui, Keizo Kato, Takao Shimizu, Dayv Brooks


Producer

Shigeru Miyamoto


Executive Producer

Hiroshi YamauchiJoin our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.