Super Mario Galaxy Credits
Comics
Background3.jpg

Super Mario Galaxy credits - The people who made the game


 

Game Design Concept

Shigeru Miyamoto


Director & Game Design

Yoshiaki Koizumi


Level Design Director

Koichi Hayashida


Level Design

Futoshi Shirai, Daisuke Tsujimura, Haruka Kakinuma, Ryutaro Kanno, Toshihiro Kawabata


Script

Takayuki Ikkaku


Program Director

Naoki Koga


Player Character

Programming Hideaki Shimizu


Game Programming

Lead Takeshi Hayakawa


Movie Scene Programming

Tatsuro Ota


Camera Programming

Katsuyasu Ando


System Programming

Atsushi Yamaguchi


Boss Character

Programming Norihiro Aoyagi


Collision System Programming

Hirokazu Matsuda


Enemy Character Programming

Kiyoshi Takeuchi


Event Programming

Hideyuki Sugawara


Design Coordinator

Takeshi Hosono


Character Design Lead

Kenta Motokura


Character Design

Atsushi Mishima, Daisuke Watanabe, Rikuto Yoshida, Masanori Esaki, Kazuhiro Saito, Takumi Ishii


Character Animation Design

Hiroko Ihara, Masayuki Kawakita, Tetsuro Horimizu


Planet Design Lead

Kazumi Yamaguchi


Planet Design Manager

Hiromu Takemura


Planet Design

Kenji Ishii, Kazunori Hashimoto, Takuro Shimizu, Sanae Suzuki, Ritsuko Tanaka, Tetsu Shoji, Noriko Urita


UI Design & Visual Concept

Yasuhiko Matsuzaki


UI Design

Mei Ide


Effect Design

Yumiko Matsumiya


Movie Scene Director

Masaki Yokobe


Movie Scene Animation

Katsuki Hisanaga, Kouichi Terasawa, Naoyuki Yoshida, Hisashi Tohyama

Technical Support

Keisuke Matsui, Hiroshi Arai, Masato Kimura, Yoshito Yasuda, Hironobu Kakui


Artwork

Nanako Kinoshita, Kazuma Norisada


Illustration

Shigehisa Nakaue, Ryusuke Yoshida, Yuri Adachi


Illustration Supervisor

Yusuke Nakano


Debug

Atsushi Tada, Takeshi Nishizawa, Akihito Fujiki, Maki Yoshitake, Mitsuhiro Senoo, Hideki Nakajima, Super Mario Club
Debug Support Noboru Sunada, Akihiro Sakatani


North American Localization

Gema Almoguera, Julian Chunovic, Ann Lin, Reiko Ninomiya, Tim O'Leary, Erik Peterson, Scot Ritchey, Kevin Sullivan, Jonathan Yeckley

North American Localization Management

Nathan Bihldorff, Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen


Testing

NOA Product Testing, NOE Testing Team


Special Thanks

Keijiro Inoue, Takahiro Hamaguchi, Tomoaki Kuroume, Atsushi Masaki, Shinya Takahashi, Tsuyoshi Watanabe, Takumi Kawagoe, Kaoru Sato, Miki Nakagawa, Sayaka Hakoda, Mirai Takezawa, Rie Shimizu, Sakiko Matsuo, Ryo Uchida, Hiroyuki Masuyama, Kozo Kimura, Ryosuke Meguro, DIGITALSCAPE Co. Ltd., Nintendo Tokyo Office, All EAD

European Localisation Management

Andy Fey, Martin Weers


Producers

Shigeru Miyamoto, Takao Shimizu


Translation

David Causséque, Martina Deimel, Emilio Gallego, Kay Hermann, Hervé Lefranc, Elena Nardo, Barbara Pisani, Aquiles Kei Takahashi, Daniel Campbell


NOE Manual Localisation and Layout

Adrian Michalski, Silke Sczyrba, Peter Swietochowski, Jens Peppel, Britta Henrich, Panayiota Ioannou, Jan Muhl, Sascha Nickel, Ursula Lipinski, Jasmina Libonati, Moni Jakob, Manfred Anton, Wojciech Sitarski, Monika Humpe, Kathrin Grieser, Celine Giebel, Christopher Caël


Executive Producer

Satoru Iwata

 

Movie Scene Object Design

Shinsuke Yamasaki


Movie Scene Effect Design

Haruyasu Ito, Motoaki Fukuda


Sound Director

Masafumi Kawamura


Music Mahito

Yokota, Koji Kondo


Sound Program & Effects

Yuya Takezawa, Shigetoshi Gohara


Voice

Charles Martinet, Kenneth W. James, Samantha Kelly, Mercedes Rose, Catey Sagoian


Performance

Mario Galaxy Orchestra


Program Support

Hirohito Yoshimoto, Keizo Ohta


Progress Management

Keizo Kato

 

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.