Super Mario Sunshine Credits
Comics
Background3.jpg

Super Mario Sunshine credits - The people who made the game


 

Executive Producer

Satoru Iwata


Producers

Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka


Directors

Yoshiaki Koizumi, Kenta Usui


Map Director

Futoshi Shirai


Assistant Directors

Makoto Miyanaga, Takao Shimizu, Yasuyuki Oyagi, Kimiharu Hyodo, Shigeyuki Asuke


Character Design

Hiroshi Matsunaga, Takeshi Hosono, Satomi Maekawa, Ryuichi Yamamoto, Michiho Hayashi, Akiko Hirono, Kenta Motokura


Map Design

Hiromu Takemura, Atsushi Miyagi, Shinko Konishi, Taeko Sugawara


Map Object Design

Kazumi Yamaguchi


Screen Design

Ren Uehara, Hidekazu Ota


Demo Design

Takumi Kawagoe, Naoki Mori, Hiroyasu Kuwabara, Shunsuke Makita

 

Effect Design

Keijiro Inoue


Main Programming

Koichi Hayashida


System Programming

Shunsaku Kitamura


Enemy Programming

Shinichi Sasaki, Naoya Morimura


Camera/NPC Programming

Shiro Mouri

 

Object Programming

Takeshi Hayakawa

2D Programming

Yusuke Shiraiwa


Support Programming

Yutaka Hiramuki, Eiichi Shirakawa, Naoki Koga, Tetsuya Nakata, Daisuke Nakamura, Keizo Ohta, Hideaki Shimizu


Technical Support

Takao Sawano, Library Support Team

 

Music

Koji Kondo, Shinobu Tanaka


Sound Effect Programming

Mitsuhiro Hikino, Toru Minegishi, Yoji Inagaki


Script

Makoto Wada


North American Localization

Leslie Swan, Tim O'Leary, Nathan Bihldorff, Scot Ritchey

 

Voice

Charles Martinet, Jen Taylor, Kit Harris, Scott Burns, Delores Rogers


Progress Management

Minoru Narita, Keizo Kato


Debug Support

Hironobu Kakui, Keisuke Terasaki, Kenshiro Ueda, Masahiro Takeguchi


NOA Engineering Team

Yoshinobu Mantani, Matt Park, Raychole L'Anett, Robert Crombie, Kirk Buchanan, Scott Callahan, Paul Rush, Robert Box, Jim Holdeman

 

Special Thanks

Keisuke Nishimori, Shinya Takahashi, Tsuyoshi Watanabe, Yo Ohnishi, Ryuji Kobayashi, Aya Sumimoto, Yoichi Kotabe, Hiroaki Takenaka, Junji Morii, Kunio Watanabe, Kenji Nishida, Tomoaki Kuroume, Tokihiko Toyoda, Haruyasu Ito, Yasunari Nishida, Hiroto Yada, Motoi Okamoto, Yasushi Ebisawa, Taku Matoba, Yukihiko Ito, Takahiro Watanabe, Shigeki Yoshida, Yuzuru Ogawa, Super Mario Club

 


Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.